APİ FİTOTERAPİYA MƏRKƏZİ - APİFİTOTERAPİYA MƏRKƏZİ

APİ FİTOTERAPİYA MƏRKƏZİ - APİFİTOTERAPİYA MƏRKƏZİ

"YAŞAM" tibb mərkəzi
sağlamlığın zəmanətidir
YALNIZ ƏN YAXŞI HƏKİMLƏR
Go to content
     

APİFİTOTERAPİYA MƏRKƏZİ
   
KLİNİKİ LABORATORİYA
   • Qanın ümumi müayinəsi və leykoformula.
   • Müasir hematoloji analizatorlar qanın 29 parametrini və geniş leykoformulanı təyin etməyə imkan verir.
   • Sidiyin ümumi müayinəsi .
   • Sidiyin kilniki xassələri və çöküntüsünün təyini, avtomat analizatorlarının köməyi ilə və sidiyin 16 parametr üzrə biokimyəvi müayinəsi aparılır. Həmçinin 24 saatlıq (Sutkalıq sidik) sidikdə zülal və digər komponentlərin təyini.
   • Nəcisin ümumi müayinəsi.
   • Nəcisin ümumi klinik xassələrinin, ibtidai və qurd yumurtalarına müayinəsi, həmçinin nəcisdə parazit və virusların ekspress üsulu ilə təyini aparılır.
   • Spermagrammanın müayinəsi
   • Toxum mayesinin ümumi klinik xassələrinin təyini aparılır.
BİOKİMYA LABORATORİYASI
   • Elektrolitlərin yoxlanılması.
   • Qanda və sidikdə, zəruri hallarda digər bioloji mayelərdə elektrolitlərin (K+,Na+,Ca+,P+,Cl-) təyini daxildir.
   • Anemiyaların yoxlanılması.
   • Dəmir, zərdabın dəmirbağlayıcı qabiliyyəti, ferritin, transferrin, həmçinin anemiya növünü təyin etmək üçün bir sıra vitaminlərin aparılması daxildir.
   • Ən çox əhəmiyyətli biokimyəvi göstəricilərin yerindəcə poliklinika, xəstəxana və ev şəraitində standart test-sistemlərinin istifadəsi ilə aparılması daxildir.
   • Ekspress müayinələr.
   • Hepatitlər, Helikobakteri Pilori, Siflis və QİÇS kimi virus və bakteriyaların aşkarlanması
   • Poliklinika, xəstəxana və ev şəraitində test-sistemlərin vasitəsi ilə, orqanizmin patoloji vəziyyətinin təcili diaqnostikası üçün istifadə olunan göstəricilərin aparılması daxildir.
İMMUNOLOJİ LABORATORİYA
   • Elektrolitlərin yoxlanılması.
   • Qanda və sidikdə, zəruri hallarda digər bioloji mayelərdə elektrolitlərin (K+,Na+,Ca+,P+,Cl-) təyini daxildir.
   • Anemiyaların yoxlanılması.
   • Dəmir, zərdabın dəmirbağlayıcı qabiliyyəti, ferritin, transferrin, həmçinin anemiya növünü təyin etmək üçün bir sıra vitaminlərin aparılması daxildir.
   • Ən çox əhəmiyyətli biokimyəvi göstəricilərin yerindəcə poliklinika, xəstəxana və ev şəraitində standart test-sistemlərinin istifadəsi ilə aparılması daxildir.
   • Ekspress müayinələr.
   • Hepatitlər, Helikobakteri Pilori, Siflis və QİÇS kimi virus və bakteriyaların aşkarlanması
   • Poliklinika, xəstəxana və ev şəraitində test-sistemlərin vasitəsi ilə, orqanizmin patoloji vəziyyətinin təcili diaqnostikası üçün istifadə olunan göstəricilərin aparılması daxildir.
BAKTERİOLOJİ LABORATORİYA
   • Bakterioloji laboratoriyada mikroorqanizmlərin təyini üçün ənənəvi müayinə metodları ilə birlikdə nəticələrin çıxma vaxtını və etibarlılığını artırmaq üçün müasir diaqnostik analizatorlardan da geniş istifadə edirlər.
   • Mikroorqanizmlərin bakterioloji müayinəsi.
   • Bütün növ bioloji materialların əkilməsi və bakterioloji analizator vasitəsi ilə mikroorqanizmlərin identifikasiyası aparılır. Həmçinin geniş spektrli(16 parametr) bağırsağın normal və patoloji florasını təyin edən dizbakterioz müayinəsi də aparılır.
   • Suyun və qidanın bakterioloji müayinəsi.
   • Suda və qida məhsullarında bir sıra yoluxucu xəstəliklərin törədicisi (legionella,salmonella,şigella v s.), mikroorqanizmlərin ümumi miqdarının təyini aparılır.
Copyright  2020. Bütün hüquqlar qorunur!
Copyright  2019
Bütün hüquqlar qorunur!
AYVUS.COM tərəfindən hazırlanmışdır
Back to content